Waste management

การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ

การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ Waste management

เราได้เห็นแล้วว่า ไม่มีคำตอบใดที่สมบูรณ์ที่สุดในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับของเสียการบำบัดของเสีย ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะสามารถทำลายความเป็นพิษของของเสียได้โดยสิ้นเชิง (เศษที่หลงเหลืออยู่เป็นโลหะหนักสะสมใน sludge) ในการเผาของเสียหรือขยะจะลดปริมาณของของเสีย Waste management แต่จะปล่อยองค์ประกอบที่เป็นพิษบางชนิดออกมา ในเถ้าและในแก๊สที่ออกมานั่นเอง การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบก่อให้เกิดปัญหาการถูกชะออกมาและเกิดแก๊สมีเทนตามมาอีกด้วย

Waste management การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ คืออะไร

ในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีที่จะทำการลดปริมาณของของเสียที่ผลิตออกมาจากอาคารบ้านเรือนและอุตสาหกรรมลง การนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือการนำกลับมาใช้อีก (re-use) จะเป็นวิธีการที่ชัดเจนที่สุดที่จะลดได้ และในปัจจุบันมีหลาย ๆประเทศที่ได้มีการกระตุ้นให้ทำองค์ประกอบมากมายในของเสียยังสามารนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือเรียกทั่วไปว่าการรีไซเคิล หรือ re-used 

กระดาษ (Paper)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกระดาบรีไซเคิลมีอยู่ทั่ว ๆไปหลายประเทศ มากกว่า 40%ของกระดาษที่ทิ้งแล้วถูกนำมารีไซเคิลในประเทศเยอรมันนีและฮอลแลนด์ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของกระดายจะเกี่ยวข้องกับการแยกเอาสีหมึก กาว สารเคลือบและตัวเติมอื่น ๆออกจากของเสีย กระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาย่อยเป็นเชื่อแทนการใช้เชื่อไม้เพื่อทำกระดาษใหม่

การรีไซเคิลกระดาษจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากว่ามีการแยกกระดายออกเป็นเกรคต่าง ๆที่แหล่งผลิต กระดายเสียที่มีเกรดดี ๆสามารถใช้ทำกระดาษรีไซเคิลที่มีคุณภาพดี ของเสียผสมต้องจัดเป็นเกรดต่ำเละสามารถนำมาผลิตกระคายที่มีคุณภาพต่ำ เช่น กระดาษม้วนเพื่อการชำระและกระดาษที่กล่อง

แก้ว (Glass)

ภาชนะแก้วที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มสามารถเอามาบดให้ละเอียดเป็น cullet ” ซึ่งสามารถนำมาหลอมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ของแก้วโดยปราศจากการปรับปรุงในกระบวนการธรรมชาติ แก้วรีไซเคิลจะมีรากาถูกกว่าแก้วใหม่ ประสิทธิภาพของ แก้วรีไชเคิลจะขึ้นอยู่กับการแยกแยะแก้วที่มีสีต่างกันที่แหล่งธนาคารขวด ในประเทศทวีปยุโรปปกติจะมีธนาการขวดตั้งไว้ตามที่สาธารณะต่าง โดยจะแยกออกเป็นช่อง ๆ สำหรับใส่แก้วสีน้ำตาล, เขียว และแก้วใสจากผู้บริโภค ของเสียแก้วผสมจะถูกใช้เป็น “glass phal ” ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุในการสร้างถนน

แก้วเป็นสารที่ง่ายแก่การล้างและนำมาใช้อีก ขวดบรรจุที่คืนได้ยังคงใช้อยู่ในประเทศอังกฤษหรือขวดบรรจุเครื่องดื่มอื่น ๆโดยมากต้องมีการจ่ายเงินมัดจำค่าขวด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคนำกลับคืนสำหรับนำมาใช้อีกแนวโน้มของการใช้ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องดื่มนำไปสู่การลคลงของ

จำนวนภาชนะที่จะนำกลับมาใช้อีก ผู้ขายปลีกรายย่อย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง supermarket) ไม่ชอบที่จะรับกลับคืนและเก็บขวดเปล่า ขวดที่นำมาใช้ใหม่ได้มักจะหนักขึ้น เพราะมีเนื้อแก้วมากกว่า ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ถูกถ่ายเทออกจากแหล่งผลิตที่ศูนย์กลางมากกว่าที่ผลิตของในท้องถิ่น บางประเทศในทวีปยุโรป ได้มีการออกกฎหมาย (เช่น ภาษีขวด) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการนำขวดแก้วที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก (reusable glass bottles)

อะลูมิเนียม (Aluminum)

กระป๋องอะลูมิเนียมเป็นของเสียจากอาคารบ้านเรือนที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายที่สุด อะคูมิเนียมเป็นสินค้าที่มีราคาแพงมาก กระป้องแต่ละใบอาจมีราคาถึง 1 บาท เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ดีที่จะนำวัสดุนี้มารีไซเคิล ในประเทศอังกฤษและยุโรป กระป้องอะลูมิเนียมถูกนำมารีไซเคิลในสัดส่วนที่สูงมากมีองค์การกุศลต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมกระป๋องที่ใช้แล้ว เพราะสามารถทำเงินจากกระป๋องเหล่านี้ได้ง่ายมาก

โลหะอื่น ๆ (other metals)

โดยหลักการแล้วโลหะใด ๆสามารถนำมาหลอมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกอย่างไรก็ดีกระบวนการนี้จะยุ่งยากมาก สำหรับของเสียที่มีองค์ประกอบที่เป็นโลหะมากกว่า 1 ชนิด หรือมีสารอื่นๆปนอยู่ เช่น พลาสติก ยาง หรือแก้วการเเยกที่แหล่งก่อนจะเป็นสิ่งที่สำกัญ โลหะที่ง่ายที่สุดที่จะแยกออกจากสิ่งอื่นๆ คือ เหล็กเพราะมีสมบัติทางแม่เหล็ก การทำผลิตภัณฑ์เหล็กจากเศษเหล็กกลายเป็นส่วนที่ให้กำไรในอุตสาหกรรมในบางประเทศ 

 

กระบวนการที่ถูกพัฒนาสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ชนิคนิเกิล/แคดเมียม ซึ่งมิฉะนั้นจะเพิ่มมลพิษที่เป็นโลหะหนักในของเสีย กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการนำเอากลับคืนมาใช้อีกโดยใช้การสลายตัวด้วยกระแสไฟฟ้าของโลหะทั้งสองและเหล็กจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่