การสืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต

Reproduction

การสืบพันธุ์ Reproduction ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะและขั้นตอนของการสืบพันธุ์ Reproduction คือ การเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าที่มี โดยหน่วยที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีรูปร่างลักษณะและการดำเนินชีวิตเหมือนกันกับบรรพบุรุษหรือผู้ที่ให้กำเนิดพวกมันขึ้นมา โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการสืบพันธุ์กันว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไร Reproduction การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต คืออะไร โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มักจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ 2 แบบ ใหญ่ ๆ คือการสืบพันธุ์ชนิดไม่อาศัยเพศ (ASEXUAL reproduction) และการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศ (SEXUAL reproduction) การสืบพันธุ์ชนิดไม่อาศัยเพศ นั้นเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตเพียงหน่วยเดียวทำการทวีจำนวนโดยวิธี fission, budding, sporulation หรือ fragmentation วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วหน่วยใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับหน่วยเดิมทุกประการ และในส่วนของการสืบพันธุ์ในแบบชนิดที่ต้องอาศัยเพศนั้น จะเกิดจากการที่เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในเพศผู้ (sperm) มาทำการผสมหรือการปฏิสนธิ (fertilization) กับเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพศเมีย (egg)  และผลที่ได้ออกมานั้นจะเป็นไซโกต (zygote) ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่มีครบทั้งสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน(monoecious) ในการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศ นี้หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นจะรวมเอาลักษณะของพ่อและแม่มาไว้ด้วยกัน แบ่งเซลล์แบบ mitosis วิธีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis เป็นการทวีจำนวนเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การแบ่งเซลล์แบบนี้พบในสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย … Read moreการสืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต