การรักร่วมเพศ

Homosexual

การรักร่วมเพศ Homosexual สำหรับ ณ ปัจจุบันนี้ สังคมทั่วโลกอาจเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องของเสรีในการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ก็ยังมีหลาย ๆ ประเทศ หรือ เมืองที่ยังไม่เปิดใจกว้างในเรื่องนี้เท่าไหร่นัก ปัญหาความรักในบุคคลเพศสภาพเดียวกัน ของ ทอม ดี้ เกย์ กระเทย เป็นปัญหารักร่วมเพศ Homosexual อย่างหนึ่งในทางสังคมศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสั่งคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมตะวันตก ซึ่งมีจำนวนผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติแบบนี้ประมาณ 15% นักวิชาการมีความคิดเห็นว่า ไม่มีสังคมใดในโลกที่ไม่ประสบปัญหานี้ โดยใยบทความนี้เราจะพูดถึงปัญหาชนิดนี้ในทางสังคมศาสตร์กัน การที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ homosexuality เป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ การให้คำนิยามของคำว่ารักร่วมเพศนั้น คือ บุคคลที่นิยมชมชอบ มีความรัก และแสดงถึงดวามรักในบุคคลเพศเดียวกันและบุคคลที่สามารถแสดงถึงความรักในบุคคลเพศเดียวกัน โดยไม่ต้องมีความนิยมชมชอบ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรักต่อบุคคลพตเดียวกัน เช่นในเพศชายกับเพศชายหรือเพศหญิงกับเพศหญิง ในเพศหญิงอาจเรียก เลสเบี้ยน ก็ได้ โดยหากอิงจากในยุคสมัยโบราณ พฤติกรรมของการรักร่วมเพสเป็นที่ยอมรับในสังคมชั้นสูง ในสังคมปัจจุบันได้รับการประณามว่าเป็นโรคจิต จากการประชุมของสมาคมจิตแพทย์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2517 ให้การยอมรับพฤติกรรมรักร่วมเพดว่าเป็นสิ่งปกติธรรมดา ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่ประการใด ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใด ขึ้นอยู่กับความพอใจของบุดคล จากการวิจัยในอังกฤษพบว่า วัยรุ่นชายหญิงชาวอังกฤษ ในช่วงอายุ … Read moreการรักร่วมเพศ