ทำความรู้จักเซลล์วิทยา

cytology

ทำความรู้จักเซลล์วิทยา cytology เบื้องต้น พืชและสัตว์ ทั้งหมดประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทางสรีรวิทยา ในเรื่องของเซลล์วิทยา cytology ซึ่งเซลล์ มีความสามารถในการสร้างตัวเอง การหายใจ การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการลำเลียงน้ำหรือสารอื่น ๆ จากภายในหรือภายนอกเซลล์รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นผลมาจากกระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ เซลล์วิทยา cytology เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับเซลล์กันเสียก่อน เซลล์ หมายถึงหน่วยโครงสร้างพื้นฐานเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแสดงออกถึงการมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เซลล์นี้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ทั้งหมด แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ซึ่งจะมีการจัดเรียงตัวและแบ่งหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไป เช่น เซลล์คุมจะทำหน้าที่ควบคุมการปิดและ เปิดของปากใบ เซลล์ที่มีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์อาหาร หรือเซลล์บุผิวของรากทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น จะพบว่าเซลล์แต่ละเซลล์มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว จึงมีรูปร่าง ขนาด และหน้าที่แตกต่างกันไปชนิดของเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะโครงสร้าง ได้แก่ เซลล์โพรคาริโอติก (Prokaryotic Cell) พบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำพวกแบคที่เรียและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเลียสและออร์แกเนลล์อื่นๆ เซลล์ประกอบด้วยสารพันธุกรรมกระจายตัวอยู่ในไซโทพลาซึม ไม่มีฮีสโตน ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงไม่อยู่ในพลาสติด เซลล์ยูคาริโอติก (Eukaryotic Cell) ในส่วนของเซลล์ชนิดนี้ เราจะสามารถพบได้ในพืชส่วนใหญ่ที่อยู่ทั่ว ๆ ไป ส่วนของนิวเคลียสและออร์แกเนลล์อื่น … Read moreทำความรู้จักเซลล์วิทยา