ความเชื่อ

belief

ความเชื่อ  Belief ท่านอยากจะได้เงินใช้สัก 200,000 บาท ฟรี ๆ หรือไม่ และเพื่อที่จะให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท นั้นมา ท่านจะต้องยอมรับพนันกับข้าพเจ้าว่า เมื่อหากท่านทำการโยนไข่ฟองหนึ่งลงไปบนพื้นคอนกรีตไข่จะต้องไม่แตก แต่ถ้าหากท่านทำไข่แตก ท่านจะต้องจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จากการคาดคะเนแล้วท่านมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 เท่านั้นเองที่ไข่จะไม่แตก ท่านจะยอมรับพนันไหม ?  ถ้าท่านไม่ยอมรับ ท่านมีเหตุผลอย่างไร และแน่นอนที่สุดที่ท่านคงไม่ยอมให้ความอยากได้เงิน 200,000 บาทนี้ มามีอิทธิพลจูงใจท่านจนยอมรับพนันกับข้าพเจ้า ทั้งนี้เพราะท่านมีความเชื่อพื้นฐาน belief orientation ซึ่งได้จากประสบการณ์องตนเองว่า เปลือกของไข่นั้นทั้งเปราะทั้งบาง หากเพียงแค่กระทบกับของแข็งเพียงเบา ๆ ก็อาจจะแตกได้แล้ว จากความเชื่อนี้ทำให้ท่านไม่กล้าพนันนั่นเอง ความเชื่อ belief คืออะไร เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีต่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ระบบความเชื่อสามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เป็นความเชื่ออย่างมีระบบ สิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ประชาชน การเป็นผู้นำ การศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณากลุ่มของระบบความเชื่อที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบความเชื่อทางศาสนา … Read moreความเชื่อ