กฎต่างๆของการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

grammar

กฎต่างๆของการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ Grammar in English ในการใช้ไวยากรณ์ Grammar ในภาษาอังกฤษนั้น เรียกได้ว่ามีหลักการใช้อยู่อย่างมากมายเลยทีเดียว ที่จะใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต่าง ๆ แล้ว โดยผู้คนที่เรียนในเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นต่างก็บอกว่า เรียนยิ่งลึกก็ยิ่งสื่อถึงความยากออกมา ดังนั้นในบทนี้เราเราจะพาทุกคนไปทความรู้จักกับหลักการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่เราทำการยกตัวอย่างมานั้น ว่าเป็นอย่างไร Grammar In English มีหลักการใช้อย่างไรบ้าง? การใช้ “There is” กับนามเอกพจน์ที่ตามมา และ “There are” กับนามที่เป็นพหูพจน์หรือนามที่เป็นเอกพจน์หลายๆคำที่ตามมา ยกตัวอย่างเช่น ผิด in the corner there is a table and a lamp. ถูก in the corner there are a table and a lamp. แปลว่า ที่มุมตัวนั้นมีโต๊ะตัวหนึ่งและตะเกียง โดยถ้าประโยมีการขึ้นต้นด้วย here หรือ … Read moreกฎต่างๆของการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ