ดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า

musical instrument

ดนตรีไทย musical instrument ประเภทเครื่องเป่า เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า musical instrument คือ เครื่องที่เป่าให้บังเกิดเสียง ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ แคน แตร และสังข์ โดยที่แต่ละชนิดยังแบ่งย่อยออกไป โดยในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องเป่านี้กัน  เรียนรู้เรื่อง musical instrument ประเภทเครื่องเป่า มีอะไรบ้าง ขลุ่ย  ถ้าพิจารณารูปร่างลัทษ ณะของขลุ่ยแล้ว น่าจะเป็นเครื่องตนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งจากหลักฐานที่พบขลุ่ยในหีบศพภรรยาเจ้าเมืองไทยที่ริมฝั่งแม่น้ำฮวงโห มีหลักฐานจารึกศักราชไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี 21 แสดงว่าขลุ่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ขลุ่ยเป็นเครื่องเป่าไม่มีลิ้นที่ทำจากไม้รวกปล้องยาว ๆ ด้าน น้าเจาะรูเรียงกัน 7 รู สำหรับนิ้วปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนเสียง ขลุ่ยไม่มีลิ้น แต่มี ดาก ดากเป็นไม้ต่างหากอีกขึ้นหนึ่ง เหลา ให้เป็นท่อนกลม ๆ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ใช้สอดลงไปอุดตอนปากของขลุ่ย แล้วบากด้านหนึ่งของดากจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า … Read moreดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า