วิถีการกำเนิดของพืชมีดอก

flowering plants

วิถีการกำเนิดของพืชมีดอก The birth of flowering plants สำหรับในบรรดาสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช นั้นนับว่ากลุ่มพืชมีดอก flowering plants หรือแองจิโอสเปริม์ มีจำนวนชนิดมากที่สุดและมีความหลากหลายของถิ่นที่อาศัยมากกว่าพืชกลุ่มอื่นๆ พืชมีดอกมีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุกหลายฤดู ไม้ลัมลุกฤดูเดียว และไม้เลื้อยที่มีเนื้อไม้ มีทั้งขนาดเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร เช่น สกุลไข่น้ำ ไปจนถึงไม้ยื่นต้นขนาดมหึมา ทำความรู้จักกับลักษณะของพืชมีดอก flowering plants เป็นอย่างไร โดยแองจิโอสเปิร์มและจิมโนสเปิร์ม เป็นพืชที่สร้างเม็ด พืชสร้างเมล็ดสองกลุ่มนี้แตกต่างกันหลายประการที่สำคัญประการหนึ่งคือลักษณะของออวุล ในขณะที่เกิดการถ่ายละอองเกสร กล่าวคือ ออวุลของจิมโสนสเปิร์มในขณะที่มีการถ่ายละอองเกสรไม่มีโครงสร้างใดมาห่อหุ้มซึ่งตรงข้ามกับออวุลของพืชมีดอกที่มีรังไข่ห่อหุ้มไว้ นอกจากลักษณะของออวุลพืชมีดอกยังมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างอื่นอีก ได้แก่ เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำหรือไซเลม มีเซลล์เวสเซล เนื้อเยื่อลำเลียงอาหารหรือโฟลเอ็ม มีเซลล์หลอดตะแกรง และเซลล์ประกอบ ถุงเอ็มบริโอ มี 8 นิวเคลียส ได้แก่ ไข่ 1นิวเคลียส ซีเนอร์จิล 2 นิวเคลียส แอนไทพอดัล 3 นิวเคลียสและนิวเคลียสโพลาร์ อีก 2 … Read moreวิถีการกำเนิดของพืชมีดอก