HellLoop ของคนทำงาน

Hell Loop

Hell Loop คุณรู้จัก ลูปนรกของพนักงาน  Hell Loop หรือไม่  ถึงแม้ว่าเราจะเบื่องานที่ทำหรือ ไม่ชอบองค์กรของงานที่ทำมากแค่ไหน แต่การลาออกจากงานในสถานการณ์นี้ มันคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก สำหรับทุกคน และการเปลี่ยนงานอย่างกะทันหันก็ไม่ได้ทำให้คุณพบงานที่ดีดั่งฝันได้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะทำความเข้าใจกับธรรมชาติของระบบการทำงานนี้ให้ได้ ต่อให้คุณทำการเปลี่ยนงานที่ทำหรือย้ายไปทำงานในที่แห่งใหม่ ลูปนรกของการทำงานนี้ ก็พร้อมกลืนกินคุณได้อยู่ดี   คำว่า ลูปนรกของพนักงาน Hell Loop คืออะไร? คือ อาการเบื่อหรืออาการหมดไฟที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานอยู่ ซึ่งอาจมีสาเหตุของการเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาจากการที่คนเราทำงานหนักโดยขาดการพักผ่อน หรือ ทำงานแล้วไม่ได้รับเงินจำนวนตามที่สมควรได้ และส่วนมากที่มาจากความรู้สึกร้ายๆที่ก่อเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน หรือ หัวหน้างาน   สาเหตุของการเกิดความรู้สึกลูปนรกคืออะไร? ความเหนื่อยล้าที่สะสม การที่ไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอ  ความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้น ณ ที่ทำงาน โดยปัจจัยเหล่านี้ อาจไม่ใช่ทั้งหมดของการแพร่ระบาดทางอารมณ์ลูปนรกนี้ที่เกิดขึ้น แต่เสมือนเป็นการกรุยทางเล็กๆ ให้คุณอยากถีบตัวออกจากบรรยากาศการทำงานแบบเดิม ๆหรือหนีออกห่างจากสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณทำงานหากจะกล่าวว่า “เหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจ” ก็ย่อมไม่ผิดอะไร   ภาวการณ์รู้สึกหมดไฟในการทำงานรู้สึกอย่างไร?   โดยสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ มักเริ่มจะเกิดขึ้นด้วยพื้นฐานง่ายๆ ไม่ซับซ้อนในช่วงแรกๆ ซึ่ง Herbert Freudenberger ได้ทำการเรียบเรียงไว้หลายครั้งในบทความของเขา … Read moreHellLoop ของคนทำงาน