โครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน

personality structure

โครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน basic personality structure การที่จะรู้จักคนและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง เราจำเป็นต้องเรียนรู้คุณลักษณะอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพของชนชาติ basic personality structure นั้นให้ดี หรืออย่างน้อยควรทำความเข้าใจลักษณะสำคัญพื้นฐานเสียก่อน เพราะประโชชน์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือ หากเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาเราจะสามารถทำตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รามทั้งได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่พวกเขาชอบสิ่งไหนไม่ชอบ เชื่อ/ไม่เชื่อ ตัวอย่าง basic personality structure ของคนไทย จะขอยกตัวอย่างในสังคมไทยของเรา  ก็คือ เราจะรู้สึกพออกพอใจยิ่งถ้าคนจากสังคมอื่นยกมือไหว้และทักทายด้วยคำว่าสวัสดีเมื่อแรกพบเห็นกัน จะไม่ลูบหัวตบไหล่ หรือใช้ชี้สิ่งของ ให้ความเคารพพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนไม่จาบจ้วงหรือใช้มือจับเศียรองค์พระพุทธรูป เป็นต้น  อนึ่ง คนไทยนิยมชมชอบคนที่มีอัธยาศรัยไมตรีอันดี รู้จักสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะ อีกทั้งชื่นชมคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีการยิ้มแย้มทักทายซึ่งกันและกันกับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้คุณถักษณะของชนชาติอื่นย่อมให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียอุปนิสัยประจำชาติหัวข้อเรื่องอุปนิสัยประจำชาติ หรืออาจเรียกว่า ลักษณะเอกลักษณ์ของชาติ หรือโครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน ของคนในแต่ละสังคมได้รับความสนใจจากนักมานุษยวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมที่ต้องการจะเรียนรู้ว่า คนในแต่ละสังคมนั้นมีแบบแผนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่เด่น ๆ เป็นอย่างไร  โดยคาดกันว่า ความรู้ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่งวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและมิตรภาพต่อกันในกรณีของนักมานุษยวิทขานั้น มีนักมานุษยวิทยาสตรีชาวอเมริกันสองคนคือ มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้นำผลงานของเธอชื่อ … Read moreโครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน