การศึกษาในประเทศจีน

China Learning

China Learning การศึกษาในประเทศจีน การศึกษาในประเทศใหญ่ยักษ์ อย่างประเทศจีน China Learning ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะทำให้คนในประเทศของพวกเขามีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ประเทศของเขามีการสั่งสอนอบรมประชาชนในประเทศอย่างไรถึงได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้น และมีความแตกต่างอย่างไรต่อประเทศอื่นๆหรือประเทศไทยของเรา โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักและศึกษาเกี่ยวกับระบบการสั่งสอนของคนในประเทศนี้กัน China Learning มีวิธีการคิดอย่างไร? ฝึกงานและร่วมทำงานอาสาสมัคร การแข่งขันในประเทศจีนนั้นเรียกได้ว่ามีการแข่งขันที่สูงมากเลยทีเดียวเมื่อทำการเทียบกับประเทศบนโลกนี้ประเทศอื่น โดยพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเดินสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยนอกจากการเรียนในห้องเรียนประมาณวันละ 7 ชั่วโมงขึ้นไปแล้ว  หากมีเวลาว่างระหว่างเทอม เด็กจีนจะไปทำการฝึกงาน หรือทำงานอาสาสมัคร เพื่อค้นคว้าและหาความชอบของตัวเอง และยังเป็นการหารายได้พิเศษอีกทางด้วย ซึ่งหลังจากนั้นก็จะนำประสบการณ์การทำงานดังกล่าวมาใส่ในเรซูเม่ ที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือทำงานในอนาคต วิเคราะห์เพื่อให้มีศักยภาพ ในปัจจุบันนี้ ประเทศจีน กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เกาเข่า Gaokao จากเดิมที่จะมีการมุ่งเน้นแต่การท่องจำจากสิ่งที่ครูสอนในโรงเรียน โดยปัจจุบันนี้การสอบที่จะมีความครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากปัญหาที่มีประเด็นซับซ้อน แสดงให้เห็นว่าตัวนักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายสาขา และปัจจุบันนี้ในประเทศจีน การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากผลการเรียนในวิชาเลือกของเด็กและการทำกิจกรรมอาสาสมัครด้วยอีกด้วย  ส่วนถ้าเป็นเรื่องของการบ้านของเด็กจีนในปัจจุบัน จะเน้นเป็นคำถามปลายเปิดมากกว่าปลายปิดอย่างเช่นแต่ก่อน เช่น การตั้งสมมติสถานการณ์ของปัญหา และให้เด็กได้ทำการหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งคำตอบก็จะมีหลายรูปแบบ ซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็จะเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านความคิดส่วนบุคคลออกมานั่นเอง … Read moreการศึกษาในประเทศจีน