Parents   การเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก

parents

Parents   การเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก

 

ใบบทความ Parents การเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก เขียนถึง ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี หรือสิ่งเร้าต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน มักทำให้ครอบครัวของคนรุ่นใหม่มีเวลาให้แก่กันน้อยลง เพราะส่วนใหญ่จะหันมาใข้เวลากับเทคโนโลยีรอบตัวที่เพิ่มมากขึ้น หรือภาระต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น เลยทำให้ละเลยการให้ความสำคัญแก่ครอบครัวลดน้อยลง ดังนั้น คำถามที่ว่า เราจะเลี้ยงลูกแบบไหนจึงจะทำให้เขาเก่ง ดี และมีความสุขที่สุด จึงเป็นโจทย์ที่แสนยากและท้าทายเป็นอย่างมากแก่พ่อแม่ในสมัยนี้ และ ท้าทายสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 การที่ แม่พ่อ Parents อบรมเลี้ยงดูในช่วงต้นของชีวิตลูก สำคัญแค่ไหน?

 

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เจริญเติบโตเป็นคนที่ดีในอนาคต เพราะการเลี้ยงดู การสั่งสอน ในวัยเริ่มต้นของชีวิตนี้แหละ เป็นเหมือนการวางพื้นฐานทางบุคลิกภาพและนิสัยต่าง ๆ ของเด็ก ที่จะฝังติดตัวไปจนถึงวัยเป็นผู้ใหญ่

 

 

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีในช่วงต้นของชีวิตอย่างดีที่สุด จะเป็นอย่างไร?

 

โดยเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีในช่วงต้นของชีวิตนั้น จะทำให้มีการตอบสนองความต้องการทางกาย ทางใจ และทางสังคม ด้วยความรัก ความอบอุ่น อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างรู้สึกมั่นใจ ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้เด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

 

 

 

 

 

 

พ่อแม่และผู้กครอง มีความสำคัญแค่ไหนต่อชีวิตลูก?

 

พ่อแม่และผู้ปกครอง ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกหรือบุตรหลานของท่าน นอกเหนือจากความรักความอบอุ่นที่จะต้องมีให้ลูกแล้ว โดยหน้าที่สำคัญ ของ พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีต่อลูก ก็คือทำให้เกิดความผูกพัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพให้แก่กัน มีดังนี้

 

  • การที่รู้จักลูกหรือบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี โดยจะต้องรู้ว่าลูกเรามีพื้นอารมณ์ เป็นแบบไหน ชอบ – ไม่ชอบ อะไร สิ่งใดมีผลต่ออารมณ์ของลูกโดยตรง
  • มีสามารถเชื่อมโยงผูกพันทางอารมณ์กับลูก มีการสัมผัสทางกายใกล้ชิดลูกอยู่อย่างเสมอ
  • ตอบโต้หรือตอบสนองทางอารมณ์ของลูกหลานอย่างเหมาะสม โดยรู้จักการสื่อสารเชิงบวกกับลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกดีต่อตนเอง
  • สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจของลูก หลาน เมื่อพวกเขาต้องการ

 

 

 

ทำอย่างไรจึงจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีคุณภาพได้

 

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ควรจะต้องมีเวลาที่มีคุณภาพกับลูก หลาน ของท่านอยู่เสมอ   แต่ด้วยปัจจุบัน ด้วยความจำเป็นของสภาพสังคม เราควรใช้เวลาที่มีจำกัดให้เป็นเวลาที่มีคุณค่า

 

ดังนั้นพ่อแม่ยุคใหม่ควรเรียนรู้ที่จะเป็น “พ่อแม่ที่รับฟังลูก” รับฟังลูกโดยเข้าใจ ไม่ตัดสิน มีเวลาถ่ายทอดเรื่องราวกับลูกและให้โอกาสลูก สำหรับเรียนรู้ ฝึกฝนสิ่งต่างๆ แบบไม่เร่งรัด กดดันลูก

 

ส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสช่วยเหลือตนเองเป็น   ตามวัยเด็กที่มีโอกาสได้ลองทำอะไรด้วยตนเอง จะทำให้เขาสามารถพัฒนาการทักษะต่างๆ พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตนเองได้ในที่สุด

 

 

 

ให้รู้จักชีวิตที่มีกฎกติกา   พ่อแม่ ควรสอนให้ลูกได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดไม่ควรทำ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ กรอบ และ ขอบเขตของการใช้ชีวิตทั้งในบ้าน และในสังคม เช่น

 

  • จำเป็นจะต้องสร้างกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในบ้าน การกินอยู่หลับนอนให้เป็นเวลา มีกฎกติกาของการเล่นเกมและการดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์
  • ให้เขาได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนรวมในบ้าน เช่น จัดโต๊ะกินข้าว นำขยะไปทิ้ง ปิดประตูรั้วก่อนค่ำ
  • รู้จักระเบียบของสังคมเป็นอย่างดี เช่น การเข้าคิว ต่อแถว การข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย ทิ้งขยะในที่เหมาะสมไม่ทิ้งเกลื่อนกลาด

 

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ สำหรับพ่อแม่ที่ดีมีอะไรบ้าง

 

การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาได้ เพียงการให้ความรักอย่างเดียวนั้นไม่อาจเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกได้ประสบความสำเร็จ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต หากเด็กได้ยินคนอื่นพูดตัวเองบ่อยๆ ไม่ว่าเป็นเป็นด้านที่ดีหรือไม่ดี ในที่สุดเขาจะเชื่อว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆ

คำพูดมีพลังต่อเด็กเป็นอย่างมาก คำพูดดีดีจากพ่อแม่คนใกล้ชิด ย่อมส่งผลต่อเด็กโดยตรง

 

 

 

 

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ควรมีความสามารถที่จะสอนให้เขาได้เรียนรู้กการใช้ชีวิตที่ดี มีเวลาให้พวกเขาบ้าง อบรมสั่งสอนด้วยหัวใจ เพราะเด็กเหมือนต้นไม้ ค่อย ๆ เติบโตขึ้นไปในทุก ๆ วัน โดยพ่อแม่เปรียบเสมือนคนให้ปุ๋ย หากให้ปุ๋ยดีแล้วนั้นผลที่ได้ก็ย่อมสวยและงดงามเป็นอย่างแน่แท้

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

หรือ ที่นี่