minority

ชาวญวน

ชาวญวน Vietnamese’s minority

เนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษากันต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาสำหรับชาวญวนที่ก่อให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย minority เป็นคนญวนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในไทยระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2488-2489 เป็นสงครามกู้เอกราชต่อฝรั่งเศส เพื่อต้องการความเป็นเอกราชและเป็นไทยกับตนเอง อพยพเข้ามาประมาณ 75,000คน กระจายกันอยู่ในจังหวัด เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองดาย อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม สุรินทร์ ปราจีนบุรี และตราด

The Vietnamese are a minority in Thailand ชาวญวน ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ในช่วงของระยะแรกที่ชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ ได้ทำการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้ทำการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ประกอบอาชีพอย่างอิสระเสรีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คนญวนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่มาจากทางเหนือของประเทศไทย ที่ยังคงไว้ซึ่งความรักชาติและสนใจที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองตามแบบคอมมิวนิสต์ โดยพวกเขานั้นมักจะทำการเรี่ยไรเงินจากชาวไทยเพื่อส่งไปให้พวกพ้องเสมอ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่สมควรทำกับประเทศไทยอย่างยิ่ง

ชาวญวนอพยพในประเทศไทยอาจแบ่งได้ 3 พวก ได้แก่

 1. นิยมคอมมิวนิสต์หรือผู้ที่เป็นหลักหรือตัวแทนของคอมมิวนิสต์ เป็นพวกซึมซับในลัทธิคอมมิวนิสต์ ปกติเป็นหัวหน้า และเจ้าหน้าที่หลักในการจัดการและสนับสนุนนโยบายคอมมิวนิสต์
 2. พวกที่มีความชื่นชอบในวีรกรรมของโฮจิมินห์ แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ฝังใจเต็มที่เป็นผู้ที่เชื่อมันศรัทธาในตัวเองและวีรกรรมของโฮจิมินต์
 3. พวกที่รักผืนแผ่นดินไทยและมีความต้องการที่จะเป็นคนไทยเลย ในบรรดาของพวกนี้นั้นมีน้อย โดยคนเกือบทั้งหมดมักจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของพวกที่ 1 และ 2 เป็นส่วนใหญ่ โดยพวกเขาจะมีอุปนิสัยที่รักความสงบ ไม่ปองร้ายใครในคนบรรดาที่อยากเป็นคนไทย พวกเขาหัวอ่อนและมีความขี้ขลาด

พวกญวนอพยพในไทยแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ

 • นิยมโลกเสรี
 • นิยมคอมมิวนิสต์

สภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขา เป็นอย่างไร

 1. สำหรับชาวญวนอพยพจะดูเหมือนว่าอยู่กันอย่างสงบขยันขันแข็งในการทำมาหากิน สามารถสร้างความร่ำรวยได้ในระยะสั้น มักจะติดต่อกับพวกอื่นเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตันว่า ติดต่อสัมพันธ์ กับคนไทย ก็เพื่อขอเป็นบุตรบุญธรรมหรือเพื่อได้สัญชาติไทย
 2. ทางด้านสังคม ชาวญวนจะชอบสังสรรค์ร่วมกลุ่มแต่เฉพาะพรรคพวกของตนเท่านั้นโดยปกติแล้วหญิงญวนจะแต่งงานกับชายญวน การประกอบพิธีศาสนาทำกันแต่เฉพาะพวกญวนการทำบุญร่วมกับคนไทยมีจุดประสงค์ทีเพื่อสังคม
 3. การศึกษา ชาวญวนมักจะสอนหนังสือกันเองที่บ้าน หรือเปิดบ้านเป็นโรงเรียนสอนภาษาญวน คำนวณเป็นพื้น โดยไม่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ชาวญวนจะสอนให้เด็ก ๆ เกิดความทะนง ภูมิใจ รักชาติ กล้าหาญ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและมักจะบอกลูกหลานเสมอว่าแผ่นดินไทยนี้เป็นแผ่นดินชั่วคราว ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตน ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริงของตน
 4. เป็นผู้ที่มีลัทธิชาตินิยมรุนแรง ซื่อสัตย์ กล้าหาญทำตามคำสั่งของหัวหน้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็คิดว่าตนเองเป็นญวนอยู่เสมอ
 5. ในการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา มักจะทำกันเฉพาะในหมู่พวกตน
 6. พวกญวนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเหณีของตนไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะในด้านที่อยู่อาศัย การแต่งกาย การกินอาหาร จากสภาพการณ์ดังกล่าวทำไห้ทราบได้ว่าชาวญวนมักจะยังสภาพเป็นญวนอพยพอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ เป็นอย่างไร

พวกชาวญวนเป็นคนขยันขันแข็งและมักจะคุมเศรษฐกิจในกาคตะวันออกเฉียงเหนือและชอบเรี่ยไรเงินส่งไปเวียดนามเหนือและช่วยผู้ก่อการร้ายในไทย

อาชีพ ที่ทำกันโดยทั่วไปมีการประมง เกษตร ค้าขายเบ็ดเตล็ด เช่น ข้าวแก่ง ก๋วยเตี๋ยว หมูยอ แหนม ขนมเบื้องญวน เมี่ยงญวน พ่อค้าผักสด พยายามช่วยพวกตนกันเอง ในการค้า ปลูกผักสดเอง และนำไปขายที่ตลาด สินค้าประเภทผักเนื้อตกอยู่ในมือพวกญวน มักจะรับพวกกันองทำงาน บางทีกระทำเพื่อตัดสิทธิคนอื่นในกรณีรับเหมาที่ไม่ได้กำไรมากนัก ชาวญวนมีพรสวรรค์ในงานฝีมือ เป็นต้นว่า ช่างเฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้า รูปถ้วย ช่างเครื่องยนต์ แก้นาฬิกา ใครมารับบริการจะกลับมาอีกเสมอ

 

และในด้านของการปกครองของชาวญวนมีการปกครองจัดตามรูปแบบซ้อนการปกดรองของไทยจะติดต่อกับคนไทยก็เพื่อผลประโยชน์เท่านั้น การเคลื่อนไหวของทางราชการที่จะกระทบ.กระเทือนชาวญวน คนญวนมักจะรู้ตัวก่อนเสมอ และกระทำการที่เรียกร้องให้คนทั่วไปเห็นใจ เป็นต้นว่า แสดงดวามเดือดร้อนให้สาธารณะชนเห็นใจ ทำบุญกับพระเพื่อขอความเห็นใจจากสงฆ์ ทำให้ความสัมพันธ์ไกล้ชิดไม่ค่อยมีเนื่องจากประเทศไทยมีความอุคมสมบูรณ์ มีช่องทางประ กอบอาชีพมากเปิดโอกาสให้ทำมาหากินโดยเสรีด้วยเหตุผลทางการเมืองบางประการ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่