Kaempferia 

กระชาย พืชต้านโควิด19

Kaempferia 

คนที่อาศัยอยู่ในชนบท ส่วนมากมักจะนิยมปลูกขิง ข่า ตะไคร้ และกระชาย  Kaempferia โดยส่วนใหญ่ปลูกที่บ้านหรือใต้ร่มไม้ เพื่อใช้เป็นการประกอบอาหารหรือใช้ในทางยารักษาโรค ในเกษตรกรบางรายมักเลือกปลูกกระชายเป็นการหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยบทความนี้เราจะมาพูดถึงกระชายกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง

Kaempferia กระชาย คืออะไร?

ในทางพฤกษศาสตร์ กระชาย จัดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ที่มีอายุยืนนานและยังเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาอย่างมากอีกด้วย โดยต้นกระชายจะเจริญเติบโตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หรือช่วงต้นฤดูฝน เรื่อยไปจนถึงเดือนธันวาคม คือ ฤดูหนาว

และหลังจากนั้นใบจะแห้งเหลืองและต้นจะตายลง คงเหลือแต่รากที่ติดอยู่ในดินได้ไปอีก 4 เดือน โดยถ้าไม่มีการเก็บเกี่ยวรากเหง้าออกมา เมื่อถึงฤดูฝนของปีต่อไป ต้นกระชายก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นพืชที่เรียกได้ว่าปลูกและเลี้ยงดูได้อย่างง่ายเลยทีเดียว เพราะสามารถตายและเติบโตขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองอยู่ตลอด

ควรปลูกไว้ที่ใด?

การที่คิดจะเริ่มต้นการปลูกพืชชนิดนี้นั้น คุณจะต้องเลือกพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมากเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพวกมัน  เนื่องจากบางพื้นที่ก็อาจจะอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่สมควรให้พวกมันไปหยั่งราก ณ ที่ตรงนั้น และอาจทำให้เกิดความไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพวกมัน โดยมีข้อแนะนำจากปากเกษตรกรว่า ควรปลูกต้นกระชายที่ใต้ต้นไม้ชนิดพวกนี้ เช่น ต้นขนุน,ต้นสะเดา,ต้นมะม่วงและต้นกล้วย เป็นต้น

หากคิดจะทำสวน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

หากจะทำสวนของพืชชนิดนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่คิดจะปลูก ต้องทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นก่อนว่า พืชชนิดนี้เป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัด  ดังนั้น การปลูกกระชายจะต้องปลูกให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นอื่น โดยเฉพาะปลูกอยู่ภายใต้ต้นกล้วยจะเป็นผลดีมาก ส่วนในเรื่องของการเตรียมดิน จะไม่ยุ่งยากเหมือนกับการปลูกพืชชนิดที่ต่างออกไป เพียงแต่ต้องหมั่นคอยรักษาหน้าดินไม่ให้มีพืชหรือวัชพืชอื่นมาทำการรบกวนหรือรุกล้ำพื้นที่ของมันได้ 

เคล็ด(ที่ไม่)ลับสำหรับการปลูก

สำหรับเคล็ดลับที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการเตรียมดินสำหรับปลูกนั้น มีเกษตรกรที่ทำการปลูกเพื่อเป็นอาชีพได้ให้คำแนะนำว่า ควรทำการขุดดินแล้วตากดินไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์เป็นต้นไป เพื่อให้แสงแดดส่องฆ่าเชื้อโรคและทำลายศัตรูพืชให้ตายให้หมดเสียก่อน แนะนำให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปพร้อมกับการพรวนดินอยู่เสมอเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปให้แหล่งที่ปลูก ซึ่งโดยปกติแล้ว สภาพดินที่ใช้ต้นปลูกกระชายควรจะเป็นดินที่มีลักษณะร่วนและซุย มีความลึกของหน้าดินอย่างน้อย 1 คืบ 

 

พืชกระชายนั้น จัดเป็นอีกพืชที่มีสรรพคุณทางยาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหนึ่ง และการปลูกก็ไม่ยากอีกด้วย ทั้งยังไม่มีโรคและแมลงรบกวนที่มากเกินไป มีความต้องการผู้ซื้อตลอดทั้งปี สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่เกิดการเสียหาย ดังนั้นกระชายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนควรหันมาปลูกไว้ติดบ้านกัน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

หรือ ที่นี่