elderly

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ elderly

การดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คนเราไม่มีใครเคยแก่จนกว่าจะได้แก่ โดยบทความนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลแนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ elderly สามารถดูแลได้ตามเนื้อหาต่อไปนี้

วิธีชะลอความสูงอายุหรือความชรา elderly

 • ทำจิตใจให้สบายโดยอาศัยธรรมะ
 • ใช้ยาช่วยโดยอาศัยวิตามินและฮอร์โมน
 • ใช้หลักโภชนาการ รับประทานอาหารดีมีคุณด่าในปริมาณที่พอดี
 • งดเว้น หรือลดการเสพสุรา บุหรี่ กาม
 • อย่าหักโหมในการทำงาน การเล่นกีฬา
 • บำรุงร่างกาย อกกำลังกายให้พอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน ควรทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง นอน 8 ชั่วโมง
 • ควรเดินเร็ว ๆ วันละครึ่งชั่วโมง ขี่จักรยานช้า 1 โยนโบว์ลิ่ง เล่นแบดมินตัน วอลเล่ย์บอล โดยไม่มีการแข่งขัน

ผลแห่งการชะลอความชราจะทำให้

 • แก่ช้าลง
 • มีสมรรถภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
 • รักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง เมื่อยเคล็ดยอก
 • ป้องกันโรคข้อพิการ
 • ต่ออายุให้ยืนยาว มีเวลาทำงานให้มากขึ้น
 • เพิ่มกำลังใจ แก้ความหดหู่

แนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

วิธีการทำให้อายุยืน

 • อย่ากินอาหารมากเกินไป
 • ควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย
 • ดื่มน้ำและน้ำผลไม้มาก ๆ
 • หัวเราะทุกวัน และร่าเริงทุกครั้งที่ทุกคนได้พบ และควรหลับพักผ่อนในเวลากลางวันบ้าง
 • ในทุก ๆ วันควรที่จะ ทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง นอน 8 ชั่วโมง
 • ไม่ควรใช้เวลากับความบันเทิงที่ทำลายสุขภาพ เช่น ดื่มสุรา
 • ไปพักผ่อนตามชนบทและชายทะเล ที่มีบรรยากาศน่าพักผ่อน
 • รักษาอนามัยประจำวันทั้งส่วนตัวและที่อยู่อาศัย
 • ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยดวามร่เริงและเต็มใจ
 • ร้องเพลงอย่างน้อยวันละหนึ่งเพลง

ในวัยสูงอายุควรใช้เวลาว่างอย่างไรบ้าง

 • พยายามหางานทำ อย่าให้มีเวลาว่าง
 • ทำคุณประโยชน์ให้สังคม เช่น ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ
 • ทำงานตามความถนัด ความพอใจ ความสนใจ
 • งานอดิเรกที่ผู้สูงอายุควรทำ หรือบางคนทำเป็นอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ได้แก่ เก็บแสตมป์ ขยายพันธ์กล้วยไม้ เพาะพันธุ์ปลาเล็ก ๆ ปลาสีต่าง ๆ

การเป็นคนแก่อย่างสง่าเป็นอย่างไร

 คือ อายุมากแล้วแต่ยัง มีสมรรถภาพ ทำการงานได้ ช่วยตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งใคร มีเมตตากรุณา สมเป็นผู้ใหญ่ ไม่ระราน ไม่งอแง ไม่หงุดหงิด คิดช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์ให้สังคม จิตใจสบาย ไม่เดือดร้อน ไม่แก่ ไม่วิตกกังวลเรื่องต่าง ๆ หรือวิตกกังวลว่า ไม่ช้าก็จะตาย สุขภาพดี เป็นต้น

เรื่องของ บ้านพักคนชรา ในประเทศไทย

บ้านพักคนชราในประเทศไทย มีใน กทม. ที่บ้านบางแด และใน 4 ภาด ของประเทศ รวม 12 แห่ง สำหรับคนชราที่ยากไร้ หรืออยู่กับลูกหลานไม่มีความสุข ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่กับบุตรหลาน

 

โดยสรุปได้ว่าปัญหาผู้สูงอายุ มีมากขึ้นตามกาลเวลา เนื่องจากไม่ใด้รับความเอาใจใส่ในผู้สูงอายุ สังคมไทยเริ่มมีปัญหา เนื่องจากดรอบครัวขยายเสื่อมลง ลูกหลานแยกตัวจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตาทวด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยชรา การเสียดวามสมดุลของกล้ามเนื้อ ทำอะไรช้าลงบางครั้งมือสั่น ฐานะเศรษฐกิจ รายได้ลดลง สถานภาพทางสังคม  เมื่อปลดเกษียณ  สังคมไม่เหลียวแลคนชรา ทำให้รู้สึกด้อยเกียรติ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตคนชรา คือการให้สวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล เลือกงานเบา ๆ ให้ทำ ให้สมกับวัยความรู้ จัดบริการชุมชน ไปเยี่ยมเยียนคนชรา จัดให้มีสวนสาธารณะ การพักผ่อน การวางแผนร่วมกันระหว่างนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักสาธารณสุข นักประชากรศาสตร์ ควรให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับสถานการณ์หลังเกษียณ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่