Divorce

ปัญหาของพ่อแม่ การหย่าร้างสร้างปัญหาแก่บุตร

ปัญหาของพ่อแม่ การหย่าร้างสร้างปัญหาแก่บุตร divorce

สำหรับในสังคมปัจจุบันของทั่วโลกตอนนี้ มองเห็นปัญหาของชีวิตคู่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และจบด้วย การหย่าร้าง divorce ทันที เป็นเรื่องปกติของสังคมไปเสียแล้ว และมีจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน โดยที่ปัญหานี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าดีกว่าทนทุกข์ทรมานจากการอยู่ด้วยกันหรือการตกนรกทั้งเป็น ก่อนตัดสินใจทำการสมรสใหม่ ควรพิจารณาดูให้รอบคอบ หากว่าไม่คิดให้รอบดอบแล้ว บางครั้งจะเป็นการพบความทุกข์ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า และผู้ที่จะผิดหวังเสียใจมากที่สุด คือบุตร คนเราสามารถเป็นอดีตสามีหรือกรรยาของใครบางคน แต่บุตรก็ยังคงมีบิดามารดา ผู้ให้กำเนิด คนเดิม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้

เรื่องของการหย่าร้าง divorce ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างกับบุตรบ้าง

เรื่องของปัญหานี้ เป็นปัญหาที่เป็นเหตุแล้วมีการส่งผลมาถึงบุตร ธิดา นั้น มีทั้งหมดหลากหลายรูปแบบด้วยกัน บางปัญหาส่งผลในระยะยาวและบางปัญหาแสดงผลออกในระยะเวลาใกล้ กับที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ควรมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ เพื่อเด็กจะได้ไม่ประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ ในอนาดต

1.อธิบายให้ บุตร ธิดา ได้ทราบถึงการหย่าร้างที่เกิดขึ้น เด็กเล็ก ๆ บางทีจะไม่เข้าใจว่าการหย่าร้างคืออะไร การไม่ได้ยู่บ้านเดียวกันของพ่อแม่ ลูก ๆ ดงไม่อยากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ลูกคนนั้นต้องอยู่กับพ่อ คนนี้ต้องอยู่กับแม่ หรือพ่อหรือแม่ขอรับอุปการะแต่เพียงผู้เดียวหรือขอให้ศาลตัดสิน

 1. เข้าใจถึงความเสียใจความโกรธ ของเด็ก ๆ ที่มีต่อการหย่าร้างของพ่อแม่ และให้ความรักและดวามอบอุ่นให้มากที่สุด
 2. ไม่ควรใช้เด็ก ๆ เป็นที่ระบายอารมณ์โกรธของพ่อแม่ หรือว่าอีกฝ่ายให้ฟังอย่างรุนแรงเพราะเด็ก ๆ จะรักทั้งพ่อแม่ และจะรู้สึกปวดร้าวเมื่อได้ฟังเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนผลการเรียนของเด็ก
 3. บอกให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึงความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นเพื่อเด็ก ๆ จะได้ไม่สูญเสียความไว้วางใจในตัวบิดามารดา เมื่อทราบความเป็นจริงในภายหลัง

5.ให้ลูก ๆ ได้ทราบว่าพ่อแม่ยังคงรักลูกอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน และจะทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด

 1. ควรให้ลูกทราบว่าลูก ๆ ไม่ได้เป็นสาเหตุของการหย่าร้างของพ่อแม่ แต่เป็นปัญหาส่วนตัวของพ่อแม่เอง เมื่อถึงวัยอันควรลูกก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร
 2. ไม่ควรใช้ลูกเป็นข้อต่อรองในเรื่องทรัพย์สิน เพราะจะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าไม่มีใครรักและต้องการตนเอง ไม่มีใครจริงใจด้วย ต้องการให้เป็นเพียงตัวประกันเพื่อทรัพย์สินเท่านั้น
 3. หมั่นมาเยี่ยมเยียนลูก ๆ เสมอตามเวลา เพื่อรักษาแผลใจ ดวามอ้างว้างว้าเหว่ควรกำหนดเวลาให้แน่นอนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในภายหลังและต่อหน้าเด็ก ๆ
 4. เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้อยู่กับพ่อหรือแม่ที่มาเยี่ยมตามลำพัง หากมีเรื่องที่จะต้องตกลงกัน ควรนัดเวลาและสถานที่เพื่อให้พ้นสายตาและการรับรู้ของเด็ก ๆ
 5. ในบางครั้งบางโอกาสเด็ก ๆ ต้องการมีทั้งพ่อและแม่ เช่นวันเกิด วันแต่งงาน วันสำเร็จการศึกษา ยามเจ็บป่วย ควรทำหน้าที่ของบิดามารดาที่ดี เพื่อความสุขของลูก ให้ความรักให้ความอบอุ่น ให้กำลังใจ

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว

ก่อนที่จะมีการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นคู่ชีวิตกันนั้น คนทั้งสองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันควรที่จะมีการตั้งกฎเกณฑ์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ครองที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาครอบครัวในตอนหลังในเรื่องของนิสัยที่ขั้นไม่ได้ หรือเรื่องอื่นๆก็ตาม ควรใช้แนวทางในการพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นคู่สมรส ดังนี้

นิสัยใจคอ ควรเปรียบเทียบกันในลักษณะดังต่อไปนี้

 • อารมณ์ มีอารมณ์ดีปกติ สม่ำเสมอหรือไม่ มีความหนักแน่นหรือเชื่อคนง่าย
 • มนุษย์สัมพันธ์ มีมากหรือน้อย
 • ลักษณะของการการตัดสินใจ แน่นอน ลังเล หรือเปลี่ยนใจง่าย
 • ความมีระเบียบ มาก น้อย หรือกำลังพอดี
 • มีเหตุผล มาก น้อย หรือกำลังพอดี
 • ซื่อสัตย์ มาก น้อย หรือ ไม่มี
 • อุดมคติ ตั้งปณิธานไว้สูง หรือ ไม่มีเลย

 

คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าตรงกันมากเท่าไรยิ่งทำให้ครอบครัวแน่นแฟ้นอายุ โดยปกติทั่วไป เท่าที่ปฏิบัติกันในสังคม ฝ่ายชายควรจะมีอายุมากกว่าฝ่ายหญิง แต่ในสังคมปัจจุบันของเราในตอนนี้ก็มีจำนวนมิใช่น้อยเลย ที่ฝ่ายชายชอบสตรีที่มีลักษณะแบบพี่สาว คือฝ่ายหญิงที่มีอายุมากกว่า หรือสตรีบางคนจะสมรสกับชายที่มีอายุน้อยกว่า เป็นต้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่