โรคมือเท้าปาก

ในฤดูฝนแบบนี้ ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้บอกว่า โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก ดังนั้นบทความนี้เราจะเอาข้อมูลของโรคชนิดนี้มาให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักและรู้จักวิธีป้องกันโรคตัวนี้ไม่ให้เกิดแก่บุตรหลานของเรากัน

 

โรคมือเท้าปาก คือโรคอะไร ?

 

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ Enterovirus เข้าสู่ร่างกาย โดยไวรัสชนิดนี้จะมีการแพร่ระบาดได้มากที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยสามารถติดมากับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวของเราได้

 

 

อาการของโรคมือเท้าปาก

 

เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการเป็นไข้ มีอุณหภูมิร่างกายสูง แต่ในบางรายอาจจะเป็นไข้ต่ำได้และจะมีแผลในปาก มีผื่นที่มือที่เท้า

 

โดยส่วนใหญ่แผลในปากเราจะสามรถตรวจพบได้หลายตำแหน่งภายในปาก โดยอยู่ตั้งแต่บริเวณของเพดานแข็ง เพดานอ่อน หรือบางคนก็พบที่กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้นได้

 

โดยเด็กบางคนที่เป็นเยอะ อาการก็จะลามออกมาที่ริมฝีปากหรือรอบ ๆ ริมฝีปากเลยก็เป็นได้ และจะมีผื่นที่มือที่เท้า ส่วนใหญ่ผื่นจะมีลักษณะตุ่มแดง ๆ และบางครั้งก็อาจจะเป็นตุ่มน้ำใส ตามบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า

 

 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะเป็นโรคมือเท้าปาก

 

ภาวะแทรกซ้อน ที่สามารถพบได้แบบที่รุนแรงที่สุด ถูกเรียกว่าเป็นก้านสมองอักเสบ จะพบได้น้อยมาก ประมาณ 1-5 รายต่อปีเท่านั้น แต่จะมีโอกาสเสียชีวิตที่สูงเป็นอย่างมากพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยหมั่นสังเกตให้ดี ว่าเด็กมีอาการที่เข้าข่ายน่ากังวลไหม

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กเกิดมีอาการ ซึม หายใจหอบและหายใจเร็วหรือมีอาการชักเกร็งจนหมดสติ ถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรจะต้องรีบพากลับมาพบแพทย์

 

 

การแพร่เชื้อของโรคมือเท้าปาก

 

การแพร่เชื้อ จะสามารถเริ่มแพร่ได้ตั้งแต่เด็กมีอาการออกมาซึ่งในขณะที่เด็กมีอาการแล้วก็จะเริ่มมีเชื้อออกมาทางน้ำลายแล้วรวมถึงอุจจาระด้วยก็สามารถที่จะแพร่ไปได้หากมีการสัมผัสสารคัดหลั่งจำพวกนี้ก็จะสามารถติดโรคได้ทันที

 

โดยระยะที่แพร่เชื้อได้มากที่สุด ก็คือ ในช่วงที่มีอาการ ประมาณภายใน 7 วันแรก หลังจากเริ่มมีอาการของโรค

 

 

วิธีการรักษาโรคมือเท้าปาก

 

วิธีการรักษาโรคนี้ โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะทำการรักษาตามอาการ หากเด็กมีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ และเช็ดตัวเพื่อลดไข้ไป หรือถ้าเด็กมีอาการคัน แพทย์ก็อาจจะจ่ายยาเพื่อกินแก้คันได้

 

ในปัจจุบันนี้ ทางการแพทย์ยังไม่มีวัคซีนทางเลือกที่สามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้โดยเฉพาะ แต่หากการป้องกันก็สามารถทำได้หลายทาง โดยวิธีที่ดีที่สุดคือ การหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคมือเท้าปากนี้ไม่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่นอีกได้

 

ถ้าเกิดลูกหลานบ้านใครเกิดไม่สบาย ทางผู้ปกครองหรือพ่อแม่ จึงสมควรเป็นอย่างมากที่จะให้เด็กหยุดเรียนทันที เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย ของโรคนี้ไปสู่คนอื่นได้ โดยในอยู่แต่ในที่พักอาศัยเพื่อให้เชื้อทำการแพร่กระจายได้น้อยที่สุด ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง

 

ดังนั้นสิ่งที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ดีที่สุด คือการดูแลสุขอนามัยให้ถูกต้องอยู่เสมอ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนและหลังการรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ โดยสิ่งพวกนี้ ถ้าเราผู้ปกครองและพ่อแม่สอนให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ ก็จะสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้