Crossword

เกมครอสเวิร์ดต่อคำ

เกมครอสเวิร์ดต่อคำ Crossword

สำหรับเกมครอสเวิร์ดต่อคำ Crossword นั้น  เป็นเกมที่ใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาต่อเป็นคำเพื่อใช้ในการทดสอบและวัดว่าผู้เล่นคนไหนสามารถต่อคำศัพท์ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้สมองคิดอย่างเป็นระบบระเบียบและทดสอบคลังคำศัพท์ที่มีอยู่ในสมองให้แสดงประสิทธิผลออกมาให้มากที่สุด

วิธีเล่นเกมครอสเวิร์ดต่อคำ Crossword

  1. โดยตอนเริ่มต้นของเกม จะให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละฝั่งจับตัวอักษรออกมาจากภาชนะที่บรรจุไว้ ซึ่งถ้าหากว่า ผู้เข้าแข่งขันคนไหนทำการจับตัวอักษร และตัวอักษรที่ได้ใกล้เคียงกับตัว A มากที่สุด หรือสามารถจับได้ตัวที่ไม่มีตัวอักษรใดๆปรากฏอยู่หรือที่เรียกว่าตัวว่าง จะเป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นเกมก่อน หลังจากนั้นก็เอาตัวอักษรที่หยิบมากลับเข้าไปในถุงแล้ว
  2. ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มแรกจะเริ่มจับตัวอักษร 7 ตัวออกมาจากภาชนะที่บรรจุไว้ โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวางคำศัพท์ ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษร ลงตรงกลางของกระดาน โดยจะให้ตัวอักษรหนึ่งตัวที่วางอยู่ตรงตำแหน่งช่องกลางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ และผู้เข้าแข่งขันกลุ่มแรก จะได้คะแนนสองเท่าจากคะแนนรวมของคำศัพท์ที่ลงไป หลังจากที่ลงคำศัพท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะให้กลุ่มผู้เข้าแข่งขันจับตัวอักษรขึ้นมาใหม่ให้ครบ 7 ตัวเหมือนเดิม 
  3. ให้ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มถัดไปเล่นต่อ โดยต่อคำศัพท์จากศัพท์ที่วางอยู่แล้วลงไปในตำแหน่งใดก็ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยต้องลงตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวให้เกิดเป็นคำศัพท์คำใหม่ 
  4. กลุ่มผู้เข้าแข่งขันสามารถทำการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงตัวอักษรได้ตั้งแต่ 1-7 ตัว โดยให้นำตัวอักษรกลับไปในใส่ในพาชนะที่เก็บของมัน หลังจากนั้นจึงหยิบตัวอักษรกลับมาให้ครบ 7 ตัวเช่นเดิม 
  5. หากผู้เข้าแข่งขันทำการเปลี่ยนตัวอักษรผู้เข้าแข่งขันจะเสียเทิร์นเล่นนั้นไป หรือ ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอผ่านเทิร์นโดยที่จะไม่เปลี่ยนตัวอักษรหรือจะไม่ลงคำศัพท์เลยก็ได้ทั้งนั้น ตอนจบเทิร์นเราจะนับคะแนนตามจำนวนเลขบนตัวอักษรภายในศัพท์ที่ผู้เข้าแข่งขันลง 
  6. บนหน้ากระดานของเกมนั้นจะมีช่องพิเศษที่สามารถจะเพิ่มคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ด้วย เช่น   มีผลทำให้คะแนนในคำศัพท์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า Double Word (โดยรวมถึงตัวอักษรที่ลงไปก่อนแล้ว) และ Triple Letter มีผลสามารถทำให้ตัวอักษรที่อยู่บนช่องนั้นมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นเป็นสามเท่า เป็นต้น 

**โดยทุกช่องพิเศษมีผลแค่ครั้งเดียว 

  1. Challenge หรือ การโต้แย้ง ในเกมครอสเวิร์ดนั้นมีหนึ่งกรณีซึ่งก็คือ เมื่อผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายหนึ่ง ลงคำศัพท์ที่อีกกลุ่มสงสัยว่าไม่ถูกต้อง กลุ่มผู้เข้าแข่งขันอีกฝั่งนั้นจะสามารถทำการชาเลนจ์ได้ โดยผู้เข้าแข่งขันที่ลงศัพท์ที่ไม่ถูกต้องจะเสียเทิร์นเล่นไปในรอบนั้นและจะไม่ได้คะแนน รวมทั้งตัวอักษรทั้งหมดที่ลงไปก่อนหน้านี้นั้นจะกลับขึ้นมือของคนเล่นคนนั้น แต่ในกรณีที่คำศัพท์นั้นถูกต้อง ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการชาเลนจ์จะเสียเทิร์นเล่นในตาถัดไป

***คำที่ไม่ถูกต้องจะเช็คจากแอปชาเลนจ์

  1. เมื่อผู้เข้าแข่งขันเล่นจนตัวอักษรในพาชนะที่บรรจุไว้หมดแล้ว สามารถเล่นต่อไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าตัวอักษรบนมือผู้เข้าแข่งขันจะหมดลง หากผู้เข้าแข่งขันฝั่งหนึ่งไม่ลงต่อแล้ว แล้วอีกฝั่งหนึ่งยังสามารถลงได้ ก็ลงต่อไปจนกว่าจะหมด หากผู้เข้าแข่งขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมีตัวอักษรเหลืออยู่บนมือให้นำคะแนนบนตัวอักษรทั้งหมดมารวมกัน แล้วเพิ่มเป็นสองเท่าและนำไปบวกให้กับฝั่งตรงข้าม
  2. ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

 

เกมนี้เป็นเกมที่มักใช้ในการแข่งขันกันทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อใช้ในการเฟ้นหาผู้เล่นที่สามารถต่อคำศัพท์ได้เยอะและมีความสามารถในการเรียงคำศัพท์ขึ้นมาใหม่จากตัวอักษรที่มีในมืออย่างจำกัด และยังสามารถสานสัมพันธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง แต่ก็สามารถนำไปใช้เล่นในระบบขององค์กรอื่นๆได้อีกด้วย 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่