China Learning

การศึกษาในประเทศจีน

China Learning การศึกษาในประเทศจีน

การศึกษาในประเทศใหญ่ยักษ์ อย่างประเทศจีน China Learning ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะทำให้คนในประเทศของพวกเขามีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ประเทศของเขามีการสั่งสอนอบรมประชาชนในประเทศอย่างไรถึงได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้น และมีความแตกต่างอย่างไรต่อประเทศอื่นๆหรือประเทศไทยของเรา โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักและศึกษาเกี่ยวกับระบบการสั่งสอนของคนในประเทศนี้กัน

China Learning มีวิธีการคิดอย่างไร?

  • ฝึกงานและร่วมทำงานอาสาสมัคร

การแข่งขันในประเทศจีนนั้นเรียกได้ว่ามีการแข่งขันที่สูงมากเลยทีเดียวเมื่อทำการเทียบกับประเทศบนโลกนี้ประเทศอื่น โดยพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเดินสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยนอกจากการเรียนในห้องเรียนประมาณวันละ 7 ชั่วโมงขึ้นไปแล้ว

 หากมีเวลาว่างระหว่างเทอม เด็กจีนจะไปทำการฝึกงาน หรือทำงานอาสาสมัคร เพื่อค้นคว้าและหาความชอบของตัวเอง และยังเป็นการหารายได้พิเศษอีกทางด้วย ซึ่งหลังจากนั้นก็จะนำประสบการณ์การทำงานดังกล่าวมาใส่ในเรซูเม่ ที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือทำงานในอนาคต

  • วิเคราะห์เพื่อให้มีศักยภาพ

ในปัจจุบันนี้ ประเทศจีน กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เกาเข่า Gaokao จากเดิมที่จะมีการมุ่งเน้นแต่การท่องจำจากสิ่งที่ครูสอนในโรงเรียน โดยปัจจุบันนี้การสอบที่จะมีความครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากปัญหาที่มีประเด็นซับซ้อน แสดงให้เห็นว่าตัวนักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายสาขา และปัจจุบันนี้ในประเทศจีน การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากผลการเรียนในวิชาเลือกของเด็กและการทำกิจกรรมอาสาสมัครด้วยอีกด้วย 

ส่วนถ้าเป็นเรื่องของการบ้านของเด็กจีนในปัจจุบัน จะเน้นเป็นคำถามปลายเปิดมากกว่าปลายปิดอย่างเช่นแต่ก่อน เช่น การตั้งสมมติสถานการณ์ของปัญหา และให้เด็กได้ทำการหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งคำตอบก็จะมีหลายรูปแบบ ซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็จะเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านความคิดส่วนบุคคลออกมานั่นเอง

  • นำคนที่มีความรู้จริงมาสอน

ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนนั้น จะทำการเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จต่างๆของต่างประเทศ อาทิเช่น นักธุรกิจ หรือผู้ที่มีความรู้มากๆ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการทำงานจริงให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงถ่องแท้ของการทำงานในชีวิตจริง วิธีคิดอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ

 

ประเทศจีนมอบความสะดวกสบายให้บุคลากรอย่างไรอีกบ้าง?

  • ส่งเสริมให้วิเคราะห์กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

โดยในการศึกษาระดับสูงของจีน จะทำการส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ซึ่งจะเป็นการนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาศึกษาและร่วมกันหาวิธีการแก้ไข ซึ่งจะเป็นการนำเอาปัญหาจริงที่มีมาแก้ไขแล้วทำการนำเอาการแก้ไขเหล่านี้ไปใช้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนั่นเอง

  • จัดหาสื่อการเรียนรู้ให้ฟรี

การแปลหนังสือหรือเนื้อหาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของปประเทศเขา สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาแปลเอง โดยหากไม่มีกำแพงทางภาษาแล้วจะสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดได้

 

และนี่จึงทำให้เรารู้เลยว่า ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศจีนถึงได้มีคนเก่ง ๆ อยู่อย่างมากมาย ไม่นอกจากจะมีการแข่งขันที่สูงแล้วสำหรับการเรียน จีนยังพร้อมที่จะเอื้ออำนวนทุกอย่างให้คนในประเทศชองขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพที่ดีที่สุดอีกด้วย

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่