ชาวญวน

minority

ชาวญวน Vietnamese’s minority เนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษากันต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาสำหรับชาวญวนที่ก่อให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย minority เป็นคนญวนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในไทยระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2488-2489 เป็นสงครามกู้เอกราชต่อฝรั่งเศส เพื่อต้องการความเป็นเอกราชและเป็นไทยกับตนเอง อพยพเข้ามาประมาณ 75,000คน กระจายกันอยู่ในจังหวัด เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองดาย อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม สุรินทร์ ปราจีนบุรี และตราด The Vietnamese are a minority in Thailand ชาวญวน ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ในช่วงของระยะแรกที่ชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ ได้ทำการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้ทำการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ประกอบอาชีพอย่างอิสระเสรีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คนญวนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่มาจากทางเหนือของประเทศไทย ที่ยังคงไว้ซึ่งความรักชาติและสนใจที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองตามแบบคอมมิวนิสต์ โดยพวกเขานั้นมักจะทำการเรี่ยไรเงินจากชาวไทยเพื่อส่งไปให้พวกพ้องเสมอ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่สมควรทำกับประเทศไทยอย่างยิ่ง ชาวญวนอพยพในประเทศไทยอาจแบ่งได้ 3 พวก ได้แก่ นิยมคอมมิวนิสต์หรือผู้ที่เป็นหลักหรือตัวแทนของคอมมิวนิสต์ เป็นพวกซึมซับในลัทธิคอมมิวนิสต์ ปกติเป็นหัวหน้า และเจ้าหน้าที่หลักในการจัดการและสนับสนุนนโยบายคอมมิวนิสต์ พวกที่มีความชื่นชอบในวีรกรรมของโฮจิมินห์ แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ฝังใจเต็มที่เป็นผู้ที่เชื่อมันศรัทธาในตัวเองและวีรกรรมของโฮจิมินต์ … Read moreชาวญวน

การดูแลผู้สูงอายุ

elderly

การดูแลผู้สูงอายุ elderly การดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คนเราไม่มีใครเคยแก่จนกว่าจะได้แก่ โดยบทความนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลแนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ elderly สามารถดูแลได้ตามเนื้อหาต่อไปนี้ วิธีชะลอความสูงอายุหรือความชรา elderly ทำจิตใจให้สบายโดยอาศัยธรรมะ ใช้ยาช่วยโดยอาศัยวิตามินและฮอร์โมน ใช้หลักโภชนาการ รับประทานอาหารดีมีคุณด่าในปริมาณที่พอดี งดเว้น หรือลดการเสพสุรา บุหรี่ กาม อย่าหักโหมในการทำงาน การเล่นกีฬา บำรุงร่างกาย อกกำลังกายให้พอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน ควรทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง นอน 8 ชั่วโมง ควรเดินเร็ว ๆ วันละครึ่งชั่วโมง ขี่จักรยานช้า 1 โยนโบว์ลิ่ง เล่นแบดมินตัน วอลเล่ย์บอล โดยไม่มีการแข่งขัน ผลแห่งการชะลอความชราจะทำให้ แก่ช้าลง มีสมรรถภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น รักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง เมื่อยเคล็ดยอก ป้องกันโรคข้อพิการ ต่ออายุให้ยืนยาว มีเวลาทำงานให้มากขึ้น เพิ่มกำลังใจ แก้ความหดหู่ แนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ วิธีการทำให้อายุยืน อย่ากินอาหารมากเกินไป ควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ดื่มน้ำและน้ำผลไม้มาก … Read moreการดูแลผู้สูงอายุ

ความเชื่อ

belief

ความเชื่อ  Belief ท่านอยากจะได้เงินใช้สัก 200,000 บาท ฟรี ๆ หรือไม่ และเพื่อที่จะให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท นั้นมา ท่านจะต้องยอมรับพนันกับข้าพเจ้าว่า เมื่อหากท่านทำการโยนไข่ฟองหนึ่งลงไปบนพื้นคอนกรีตไข่จะต้องไม่แตก แต่ถ้าหากท่านทำไข่แตก ท่านจะต้องจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จากการคาดคะเนแล้วท่านมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 เท่านั้นเองที่ไข่จะไม่แตก ท่านจะยอมรับพนันไหม ?  ถ้าท่านไม่ยอมรับ ท่านมีเหตุผลอย่างไร และแน่นอนที่สุดที่ท่านคงไม่ยอมให้ความอยากได้เงิน 200,000 บาทนี้ มามีอิทธิพลจูงใจท่านจนยอมรับพนันกับข้าพเจ้า ทั้งนี้เพราะท่านมีความเชื่อพื้นฐาน belief orientation ซึ่งได้จากประสบการณ์องตนเองว่า เปลือกของไข่นั้นทั้งเปราะทั้งบาง หากเพียงแค่กระทบกับของแข็งเพียงเบา ๆ ก็อาจจะแตกได้แล้ว จากความเชื่อนี้ทำให้ท่านไม่กล้าพนันนั่นเอง ความเชื่อ belief คืออะไร เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีต่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ระบบความเชื่อสามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เป็นความเชื่ออย่างมีระบบ สิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ประชาชน การเป็นผู้นำ การศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณากลุ่มของระบบความเชื่อที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบความเชื่อทางศาสนา … Read moreความเชื่อ

จิตวิทยาของมนุษย์

Psychology

จิตวิทยาของมนุษย์ Psychology Psychology หรือ จิตวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน เกิดจากกลไกจิตใจของมนุษย์(mind) เป็นคำที่มาจากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ Psyche ซึ่งแปลว่า จิตใจ (ซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาในเทพนิยายกรีก) และคำว่า Logos ซึ่งแปลว่าศาสตร์ จิตวิทยาถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจะก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ระยะหลังได้มีการค้นคว้าและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยากว้างขวางขึ้น จึงเกิดแนวความคิด แนวการศึกษา และทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ที่จะใช้อธิบายถึงปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา วิวัฒนาการของจิตวิทยาของมนุษย์ เป็นอย่างไร Psychology ความเป็นมาของจิตวิทยาเริ่มจาก ความคิดของคนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นตัวกำเนิดมนุษย์ และเป็นผู้สั่งการให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อมานักจิตวิทยาหันมาให้ความสนใจเรื่องจิต (mind) ว่ามนุษย์เราประกอบด้วยร่างกาย ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตา แขน ขา หัวใจ ฯลฯ กับอีกสวนหนึ่งคือ จิต (mind) ซึ่งจะประกอบด้วย ความคิด การรับรู้ ความรู้สึกใน เรื่องต่าง ๆ ฯลฯ … Read moreจิตวิทยาของมนุษย์

บอกลาอาการบวมน้ำ

Edema

บอกลาอาการบวมน้ำ Edema อาการบวมน้ำ Edema สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ที่ชอบทางอาหารรสตัด โดยเฉพาะรสเค็มจัด โดยอาจจะทำให้เราเกิดอาการตัวบวม หน้าป่อง แขนขาป่อง แล้วเราจะมีวิธีจัดการกับอาการบวมน้ำพวกนี้ได้อย่างไรหละ ? โดยในบทความนี้มีคำตอบมาฝากทุกคนกัน การบวมน้ำ Edema เป็นอย่างไร?  คือ ภาวะที่ร่างกายมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ในเซลล์มากจนเกินไป  มากจนผิดปกติของร่างกาย มักจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายนั้นเกิดอาการบวมขึ้นมานั่นเอง โดยจะมีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ว่าร่างกายเกิดอาการบวม ซึ่งจะสามารถเห็นตามร่างกาย และสาเหตุของอาการนี้ก็คือ  การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือมีโซเดียมสูง  อยู่ในช่วงมีประจำเดือน นอน  ยืน หรือนั่งนาน ๆเกินไป โดยไม่มีการเปลี่ยนท่าอิริยาบถ  ดื่มน้ำน้อย  อดนอน  โดยอาการที่จะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ก็คือ  หน้าบวม ตาบวม พุงป่อง แขน, ขา, เท้า, บวม  วิธีกำจัดอาการบวมน้ำ ทำได้อย่างไรบ้าง? ออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากในเรื่องของการออกกำลังกาย  การออกกำลังกายจะสามารถทำให้ร่างกายลดอาการบวมน้ำได้ นอกจากนี้ยังลดไขมันส่วนเกิน กระชับกล้ามเนื้อให้เข้ารูป กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต และที่สำคัญช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงทำให้ร่างกายสามารถขับน้ำ และโซเดียมออกจากร่างกายลดอาการบวมได้นั่นเอง นอนหลับให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สำหรับการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อสุขภาพร่างกาย … Read moreบอกลาอาการบวมน้ำ

วิธีการดูแลระบบทางเดินหายใจ

Breathe

วิธีการดูแลระบบทางเดินหายใจ Breathe ระบบทางเดินหายใจ การหายใจ Breathe เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเรา หากเราไม่สามารถที่จะหายใจได้นั่นก็แปลว่า คุณก็จะเสียชีวิต โดยแน่นอน แล้วเราจะมีวิธีการดูแลระบบทางเดินหายใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โดยในบทความนี้มีมาบอกทุกคนกัน การดูแลระบบทางเดินหายใจ Breathe ทำได้อย่างไร? ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  การที่มนุษย์อย่างเรา ๆ นั้นได้มีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เป็นอวัยวะสำหรับการหายใจมีความแข็งแรงขึ้น และมีกำลังเพิ่มขึ้น อวัยวะปอดมีการขยายใหญ่มากยิ่งขึ้น มีปริมาณความจุปอดเพิ่มขึ้น ทำให้ ปอดสามารถรองรับอากาศได้มากขึ้น จึงมีแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้นด้วย งดการดูดดมควัน หรือ สูบบุหรี่  และเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ในบุหรี่นั้น มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่หลากหลายชนิด เช่น ทาร์ นิโคติน และ สารก่อมะเร็ง เป็นต้น ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่อย่างเป็นเวลานาน จะมีสมรรถภาพความจุของอวัยวะปอดลดลง จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่เหนื่อยได้ง่าย และยังเป็นตัวก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งที่ปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันเลือดสูง เป็นต้น หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในที่ ๆ มีมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ  เพราะสภาพอากาศที่เป็นมลพิษทางอากาศนั้น   … Read moreวิธีการดูแลระบบทางเดินหายใจ

ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน

Dysmenorrhea

Dysmenorrhea อาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือน Dysmenorrhea คงจะ เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกคน แต่สำหรับในบางคนแล้วก็ปวดจนถึงขั้นต้องนอนพักกันเลยทีเดียว ปวดจนไม่สามารถลุกเดินได้ หลายคนเลือกที่จะซื้อหายามารับประทานเอง โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมา ดังนั้นเราควรรู้จักว่าอาการปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และควรได้รับการดูแลและแก้ไขจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่   Dysmenorrhea ปวดท้องประจำเดือน เป็นอย่างไร? ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีอาการปวดท้องชนิดนี้ก่อนที่เลือดฤดูจะมา และในระหว่างที่มีเลือดฤดูในช่วงวันแรก ๆ ก็ยังคงมีอาการปวดเช่นนี้อยู่ อาการปวดก็มีตั้งแต่ปวดเล็กน้อย ไปจนถึงอาการปวดขั้นรุนแรงในบริเวณท้องน้อยและอาจจะมีอาการอื่นร่วมอยู่ด้วย เช่น ปวดหลังด้านล่าง คลื่นไส้อาเจียน และ ปวดศีรษะ เป็นต้น   สาเหตุของการปวดท้อง มีสาเหตุมาจากการบีบตัวของมดลูกในร่างกาย ในช่วงที่มีเลือดฤดู ซึ่งเยื่อบุมดลูกจะผลิตสารโพรสตาแกลนดิน ซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นให้มดลูกนั้นมีการบีบตัวที่มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 1-2 วันแรกของการมีเลือดออกมานั่นเอง  อาการปวดประจำเดือนเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ปวดแบบปฐมภูมิ  คืออาการปวดแบบปปกติทั่วไป โดยอาการปวดในประเภทนี้มักจะพบได้บ่อยที่สุด และมักจะมีสาเหตุมาจาก เยื่อบุโพรงมดลูกผลิตสารโพรสตาแกลนดินที่มากจนเกินไป ปวดแบบทุติยะภูมิ  คือ อาการปวดประเภทนี้มักที่จะมีสาเหตุมาจากการมีปัญหาสุขภาพ และภาวะผิดปกติของมดลูก หรืออวัยวะสืบพันธุ์อื่น ๆ ดังนี้ ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ  เกิดจากการติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิง … Read moreปวดท้องก่อนมีประจำเดือน

โรคกรดไหลย้อน

GERD

GERD โรคกรดไหลย้อน GERD  สามารถพบได้ตั้งแต่วัยเด็ก หรือทารกก็เกิดขึ้นได้ ไปจนถึงผู้ใหญ่ เป็นเกิดจากน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและอาการขย้อนจนรบกวนชีวิตประจำวัน ทั้งในเวลากลางวันหรือแม้ยามเข้านอนพักผ่อนได้ โดยบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลของโรคนี้มาให้ผู้อ่านได้ทำการศึกษากัน   GERD คืออะไร? คือ โรคกรดไหลย้อน หรือชื่อเรียกของโรคนี้ก็คือ Gastroesophageal Reflux Disease หรืออักษรย่อ GERD โดยโรคนี้นั้นเป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับทุกบุคคล ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตาม หากมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบผิด ๆ ก็สามารถทำให้เอดโรคนี้ขึ้นได้แล้ว  จัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารของมนุษย์เรา เป็นภาวะที่น้ำย่อยที่สร้างขึ้นมาจากกระเพาะอาหารได้มีการไหลย้อนกกลับขึ้นไปในบริเวณหลอดอาหารและทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก รู้สึกเหมือนมีอาหารติดอยู่ที่รอ นอนไม่ได้เพราะรู้สึกร้อนที่บริเวณหน้าอกอยู่ตลอดเวลา หรือบางคนก็หากทานเข้าไปจะเกิดอาการอ้วกออกมาทันที ซึ่งมักจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง   อาการของโรคเป็นอย่างไร? จะมีความรู้สึกแสบร้อนยังบริเวณกลางหน้าอกและลำคอ มีอาหารย้อนขึ้นมาในลำคอและปากจนทำให้อ้วกหรือสำรอกออกมาได้ในขณะที่นอน รู้สึกจุกเสียดและแน่นท้องในบริเวณลิ้นปี่ ซึ่งส่วนมากอาการเหล่านี้มักที่จะเป็นมาก ๆ หลังจากที่รับประทานอาหารมื้อหนัก ๆ การโน้มตัวไปข้างหน้า การยกของหนัก หรือการนอนหงาย เป็นต้น   นอกจากอาการดังกล่าวแล้วโรคกรดไหลย้อนยังก่อให้เกิด เจ็บหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากการเป็นโรคหัวใจ เสียงแหบเรื้อรัง  เสียงเปลี่ยน ไอเรื้อรังโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน กลืนติดขัดเหมือนมีก้อนจุกอยู่ในลำคอ ฟันผุหรือมีกลิ่นปาก โรคหืดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาตามปกติ   … Read moreโรคกรดไหลย้อน

ผักชีฝรั่ง

Culantro

 Culantro ผักชีฝรั่ง Culantro คือผักที่คนไทยนับเอามาประกอบอาหารหรือทำการโรยหน้าอาหารให้มีกลิ่นหอมและยังทำให้อาหารมีความน่ารับประทานมากขึ้นอีกด้วย โดยคุณรู้หรือไม่ว่า ผักชนิดนี้มีคุณค่าทางสารอาหารอย่างไรบ้าง หากรับประทานเข้าไปแล้วจะมีสรรพคุณทางยาแก่ร่างกายเป็นอย่างไร โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผักชนิดนี้กัน Culantro ผักชีฝรั่งมีสารอาหารที่เป็นประโยนชน์อะไรบ้าง? คุณค่าทางโภชนาการของผักชนิดนี้ เรียกได้ว่ามีคุณค่าทางอาหารอยู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะผักชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เบต้าแคโรทีน,วิตามินเอ,วิตามินบี 1,วิตามินบี 2 ,วิตามินบี 3 ,วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก เป็นต้น  เป็นพืชลักษณะไหน ผักชนิดนี้จัดเป็นพืชในกลุ่มล้มลุก ปัจจุบันมีการเพาะปลูกผักชนิดนี้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ประเทศทไทยเองก็เช่นกัน โดยเป็นผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีใบสีเขียวอ่อน ขอบใบมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย  วิธีการเลือกซื้อที่ดี วิธีการเลือกซื้อผักชนิดนี้ คือ ควรเลือกซื้อผักที่มีลักษณะสด แข็ง สีเขียวล้วน ไร้ความเหี่ยว เพื่อความอร่อยและคงอยู่ของคุณค่าของสารอาหารที่อยู่ในผัก ข้อควรรู้ เนื่องจากผักชนิดนี้มี Oxalic acid ในปริมาณที่สูงมากเป็นอันดับแรก ซึ่งกรดออกซาลิกนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ  ซึ่งอาการที่พบตามมาก็ได้แก่ อาการปวดท้อง ปวดเอว ปัสสาวะติดขัด เป็นต้น ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะบริโภคผักชีฝรั่งในปริมาณมากเกินไปหรือรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน แต่ควรเปลี่ยนไปรับประทานผักชนิดอื่นบ้างสลับกันไป เพราะมันจะทำให้ร่างกายของคุณได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และข้อห้ามที่เป็นข้อสำคัญที่สุด คือ … Read moreผักชีฝรั่ง

สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”

 Andrographis Paniculata herb

Andrographis Paniculata herb คุณคงได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า Andrographis Paniculata herb หรือสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งหลายคนนิยมนำมากินเพื่อป้องกันการเป็นโรคไข้หวัด หรือแม้กระทั่งโรคโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ ณ ตอนนี้ ก็สามารถใช้เจ้าฟ้าทลายโจรนี้รักษาเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายได้ แม้ว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะมีประโยชน์อยู่หลากหลายอย่างต่อร่างกาย แต่ก็ต้องกินให้ถูกวิธี เพราะไม่เช่นนั้นจากที่จะได้คุณประโยชน์อาจกลับกลายเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นบทความนี้เราจะมาบอกเล่าถึงสมุนไพรชนิดนี้กัน ว่ามีสรรพคุณช่วยป้องกันและรักษาอะไรบ้าง    Andrographis Paniculata herb ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณอย่างไร? ลดอาการไข้หวัดทั่วไป เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ มีฤทธิ์ช่วยระงับ อาการอักเสบ ไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ ทำให้ร่างกายเจริญอาหารมาหยิ่งขึ้น ใช้รักษาโรคผิวหนังฝี แก้อาการ ติดเชื้อที่ทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย ท้องบิด รักษาอาการโรคกระเพาะลำไส้อักเสบก็สามารถทำได้ เรียกได้ว่า เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลเลยทีเดียว   กินสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร อย่างไร ถึงจะปลอดภัยต่อร่างกายที่สุด การกินฟ้าทะลายโจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นไข้หวัด โดยจะกินสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีวิธีกิน ดังนี้ กินวันละ 1-2 … Read moreสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”