ฝึกนอนด้วยสติ

การนอนอย่างมีความสุข ก็คือการนอนอย่างมีสติ ขั้นแรก เราต้องตั้งจิตให้มั่น นั่งสมาธิ หลังให้ตรง ดำรงสติให้มั่น ผ่อนคลายให้ใจสบายความสุขก็คือใจโล่งโปร่งสบาย ไม่มีกังวล ไม่มีความฟุ้งซ่าน ไม่มีความหวาดกลัว ไม่ไปอนาคต ไม่ย้อนอดีต ไม่คับแค้นใจกับใคร ให้อภัยทุกคน

รู้หนอที่ใจ ดูใจ ดูร่างกาย ลองหายใจเข้า  ไปถึงท้อง แล้วค่อยผ่อนออกมา หายใจเข้า รู้หนอ หายใจออกยาวๆ รู้หนอ ให้มีความรู้สึกว่า สรรพสัตว์ล้วนน่าสงสาร เราโชคดี ในทางโลกหลายคนก็พออยู่พอกิน บางคนก็ฐานะดีและดีมาก คนที่ยากจนอดอยากมีเยอะนะ สิ่งสำคัญเราโชคดีมาก ที่เราได้เกิดในพระพุทธศาสนา และเราก็ได้มีโอกาสมาฝึกจิตใจของเราตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์มากๆ

เพียงเราคิดถึง ใจเราก็สุขสบาย นี่เราจะหลับไปอย่างผู้มีความสุข

คนมีเมตตา จะหลับไม่ฝันร้าย หลับสบาย อันตรายกล้ำกรายได้ยาก

ปล่อยวางขันธ์ 5 ลง จิตมีเมตตาแล้ว ซาบซึ้งพระพุทธเจ้า

คิดถึงพระคุณอันประเสริฐ พุทธานุสสติ รักท่านมากๆ

ทำใจให้สบาย ผ่อนคลาย เหมือนร่างกายนี้คือท่อนไม้ บอกกับตัวเองว่า ฉันจะวางเธอแล้วนะ สมมติว่าเราจะสิ้นลมแล้ว ไม่ขอเกิด แก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป ฉันจะลาเธอแล้วร่างกายนี้ ขันธ์ 5 มิใช่เรา เรามิใช่ขันธ์ 5 ร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ยึดนะ ทุกคนก็มีหน้าที่ของทุกคน ก็ อธิษฐานให้มั่นคง ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเรา พระพุทธองค์อยู่ที่ไหน ลูกขอไปที่นั่น เราจะไม่ขอเกิด แก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป