การตรวจสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเพื่อจะทำให้เรารู้ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพของเราในอนาคตได้ก่อนที่เราจะเป็นโรค อาจตรวจพบโรคบางอย่างได้โดยบังเอิญในการตรวจสุขภาพ  โดยที่โรคที่ยังไม่แสดงอาการให้เห็นก็มี  เพราะเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมที่ไม่ชอบออกกำลังกายหากเรารู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ต้องดูแลป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคในอนาคตดีกว่ารอให้มีอาการหรือเป็นโรคก่อนแล้วค่อยมารักษาตอนที่อาการหนักแล้ว

การตรวจสุขภาพที่ดีคือการตรวจตามอายุ ตามความเสี่ยงโรค และตามลักษณะพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่ก่อนแสดงอาการ เพราะถ้ารออาการแสดงอาจช้าเกินไปตรวจหาโรคที่เป็นภัยเงียบ ตั้งแต่ที่ยังไม่แสดงอาการตรวจก่อนการเกิดโรค เพื่อวางแผนดูแลรักษาได้ทันผลการรักษาจะดีตามหรือรู้วิธีปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มากกว่า

การตรวจสุขภาพมีความจำเป็นอย่างไร

               ควรตรวจสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการ เพื่อจะได้รับการดูแลรักษา ป้องกัน การเกิดโรคในอนาคต การตรวจสุขภาพเป็นสัญญาณของร่างกายในการบ่งบอกให้เราทราบว่า การใช้ชีวิตตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา การใช้ชีวิตของเรา การทานอาหาร ตลอดปีที่ผ่านมาดีหรือไม่ ถูกต้องเหมาะสมกับร่างกายหรือไหม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อหาปัจจัยในการเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต และหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และป้องกัน

ทำไมคนถึงกลัวการตรวจสุขภาพ

               เกิดจากกลัวว่าจะเจอความผิดปกติของร่างกาย กลัวการเจาะเลือด กลัวเจ็บในกระบวนการตรวจ กลัวการเสียเงิน

เมื่อไรที่เราควรตรวจสุขภาพ

               การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องนั้นเป็นการตรวจตั้งแต่ขณะยังไม่ป่วย เพื่อเน้นค้นหาปัจจัยเสี่ยงความเป็นไปได้ว่าอาจจะป่วยด้วยโรคอะไร และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากปัจจัยเสี่ยงนั้น และภายหลังการตรวจสุขภาพ แพทย์จะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อบอกแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละคน

การตรวจสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร

               การตรวจสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และการตรวจสุขภาพยังสามารถช่วยประเมินพฤติกรรมสุขภาพ จะช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคในอนาคตได้ เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพจะได้ทำการวางแผนในการดูแลปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเสี่ยงให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันความรุนแรงของการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

Next Post

บทเรียนจากวิกฤติไวรัสโควิด (Covid-19)

Fri Jan 8 , 2021
         ทุกคนคนจะอาจได้เห็นหรือได้รับผลกระทบกันแล้วจากวิกฤติไวรัสโควิด (Covid-19)แต่ก็มีคนหลายกลุ่มไม่ได้รับผลกระทบ หรือยังไม่ได้รับผล หากจะว่าไปบางเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดจากวิกฤติไวรัส แต่ควรตระหนักไว้บ้างว่าผลกระทบเหล่านี้อาจมีขึ้นกับเราสักวันได้ซึ่งก็แล้วแต่ความประมาทในการใช้ชีวิตของแต่ละคน ความพอเพียงไม่เพียงพอเป็นสิ่งแรกที่น่าจะเห็นผลโดยอย่างยิ่งเมื่อตอน Lockdown ปิดเมือง ก่อนหน้านี้ ทำให้เศรษฐกิจชะงักทันที หลายคนได้เข้าใจดีว่ามันส่งผลถึงเราได้จริงไม่ไกลตัว ที่แม้จะผ่านมาหลายเดือนผลกระทบจะยังคงส่งผลต่อมาอยู่เรื่อยๆ เช่น ภาพรวมเหมือนจะดีขึ้น แต่ธุรกิจหลากหลายกลับทยอยปิดตัวลง  และอดีตการดำรงชีพ ที่มีรูปแบบหารายได้แบบหาได้ใช้ไปคือความเคยชิน แต่จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 คนที่ไม่มีเงินสำรอง คงไม่ต้องพูดถึง ผลกระทบชัดเจน […]